Kontakt

OLEUM Sp. z. o. o.
43-400 Cieszyn
ul. Frysztacka 91A
NIP: 657-271-72-68

Kapitał zakładowy: 2.065.400 zł
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000265449

Kierownik Adminstracji
Celina Orszulik
tel. (+48) 33 856 83 21

 

Fakturzystka
Grażyna Słomczewska
tel. (+48) 508-232-524

 

Biuro Handlowe
Łukasz Sibiński
Izabela Bury
tel. (+48) 33 856 83 21
fax: (+48) 33 479 63 19
tel. kom (+48) 509 220 777
biuro@oleum.com.pl

 

Biuro Handlowe Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Okrężna 24
Renata Kołodyńska
tel. (+48) 509-831-245
biurogliwice@oleum.com.pl

 

Specjalista Ds. Windykacji Należności
Izabela Bury
tel. kom (+48) 509 904 778

 

Specjalista ds.Logistyki
Łukasz Sibiński
tel. kom (+48) 501 332 988
lukasz.sibinski@oleum.com.pl

 

Przedstawiciel Handlowy
Renata Kołodyńska
tel kom (+48) 509 831 245
kolodynska.oleum@op.pl

 

Dyrektor Ds. Sprzedaży
 Rafał Wrzeszcz
tel.kom. (+48) 500 103 696
wrzeszcz.oleum@op.pl

 

Kierownik Stacji Paliw EUROBAZA
Magdalena Sroczyńska
tel. kom (+48) 500 167 546
eurobaza2@moyastacja.pl
sp236@moyastacja.pl

 

Nagrody i wyróżnienia